Miestnosť raného poradenstva


           Snoezelen

                                      
Miestnosť pre muzikoterapiu

   
Neurofeedback, biofeedback a fyzioterapia