Aký je rozdiel medzi Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie?

Odpoveď nájdete v prehľadnej prezentácii TU!