Dôležité informácie pre klientov platné od 19. 4. 2021 do odvolania

Všetci odborní zamestnanci vykonávajú činnosti, v súlade s platnými usmerneniami, aj prezenčne v budove centra. 

O všetkých opatreniach v súvislosti so vstupom do budovy, Vás budú informovať pri objednaní.


 Naše priestory sú pravidelne dezinfikované. Maximálne dbáme na bezpečnosť detí, preto prosíme o zodpovedné dodržiavanie pokynov, ktoré Vám povie odborný zamestnanec. 


#spolupredeti