Legislatívna zmena účinná od 1. 1. 2023

V zmysle platnej legislatívy sa CŠPP Námestovo od 1.1.2023 zlúčilo s CPPPaP Námestovo do jedného zariadenia
CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE.
Chceme vás všetkých ubezpečiť, že starostlivosť vám bude aj naďalej poskytovaná v plnom rozsahu tak, ako doteraz na obidvoch pracoviskách a adresách - Námestie A. Bernoláka a Mila Urbana (pri Spojenej škole internátnej).

Rovnako platia všetky dohodnuté a naplánované termíny. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na telefónnych číslach:
0911 127 111, - CPP Námestovo, nám. A. Bernoláka
0911 545 305, CPP Námestovo - elokované pracovisko, Mila Urbana

prípadne mailom: cppno@cppno.sk.

viac informácií na novej stránke
www.cppno.sk


#spolupredeti #smetuprevas