Vážená pani učiteľka,
Vážený pán učiteľ,


vitajte na podstránke pripravenej práve pre Vás.

Nakoľko je celá naša stránka venovaná špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám detí a ich napĺňaniu, dovolíme si predpokladať, že:

1. Máte podozrenie, že dieťa, ktoré máte v triede sa Vám javí, ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jeho správanie je niečím nápadné, neprospieva, nevie sa sústrediť a pod. a chceli by ste, aby bolo naším centrom vyšetrené. Odporučte nás rodičovi a pomôžte dôkladnejšou diagnostikou vyplnením pozorovacích schém:

         POZOROVACIA SCHÉMA MATERSKÁ ŠKOLA

         POZOROVACIA SCHÉMA ZÁKLADNÁ A STREDNÁ ŠKOLA

         DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV HODNOTENIE GRAMOTNOSTI ŽIAKOV: 

               1. ROČNÍKA      2. ROČNÍKA       3. ROČNÍKA       4. ROČNÍKA

2. Prvý krát máte v triede individuálne integrované dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a chceli by ste vedieť, čo všetko máte urobiť.

         INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA DEŤAŤA / ŽIAKA SO ŠVVP


3. Máte v triede individuálne integrované dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a chceli by ste vedieť čo znamená diagnóza a ako metodicky a didakticky postupovať pri jeho vzdelávaní.

         METODICKÉ PRÍRUČKY PRE UČITEĽOV ŽIAKOV SO ŠVVP

         POSTERY K JEDNOTLIVÝM PORUCHÁM A POSTIHNUTIAM - nové!!! 

4. Máte v triede dieťa, ktoré je naším klientom a potrebujete konkrétnu radu ohľadom jeho výchovy, vzdelávania alebo chcete niečo konkrétne prekonzultovať.

         KONTAKTY NA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV


5. Ste školský špeciálny pedagóg a nenašli ste na našej stránke informácie, ktoré potrebujete alebo by ste nám chceli navrhnúť tému na metodické stretnutia alebo workshopy.

         OTÁZKY, NÁPADY A PODNETY


6. Chceli by ste nám dať spätnú väzbu na naše služby, vyjadriť sťažnosť alebo prianie.

         DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI PEDAGÓGOV SO SLUŽBAMI CŠPP NÁMESTOVO