RANÉ PORADENSTVO V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NÁMESTOVO


Rané (včasné) poradenstvo sú služby zamerané na aktívnu podporu rodín s dieťaťom raného veku – od narodenia do troch rokov, ktoré má zdravotné postihnutie alebo je jeho vývin oneskorený (napr. predčasným narodením), prípadne špecifický.

Cieľom je najmä predchádzanie a znižovanie negatívnych následkov postihnutia alebo narušenia vývinu a podnecovanie vývinových možností dieťaťa. 

Zabezpečujeme:

  • diagnostiku psychomotorického a sociálneho vývinu – určenie aktuálnej úrovne pohybových, duševných a sociálnych schopností a zručností,

  • podnecovanie oneskoreného vývinu a terapeutické intervencie – stimulácia tých oblastí, ktoré boli posúdené ako oslabené alebo oneskorené. V spolupráci s lekármi poskytujeme služby fyzioterapeutov, psychológov a špeciálnych pedagógov zamerané na dosiahnutie komplexného rozvoja dieťaťa.

  • poradenstvo v domácej stimulácii dieťaťa rodičmi – naučíme Vás základy poskytovania vhodných podnetov pre rozvoj Vášho dieťaťa,

  • poradenstvo v zložitých výchovných situáciách,

  • krízovú intervenciu – poradíme Vám ako zvládať zložitú životnú situáciu,

  • zapožičiavanie pomôcok a materiálov pre rozvoj dieťaťa,

  • sprostredkovanie špecializovaného poradenstva – v spolupráci s vysokošpecializovanými poradenskými a rehabilitačnými zariadeniami Vám vieme odporučiť odborníkov na konkrétne ťažkosti ako aj kontakty na svojpomocné skupiny rodičov detí s podobnými problémami.


Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale aj priamo u Vás doma – kde sa Vaše dieťa cíti najlepšie.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčených metód, pomôcok a techník, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne. 

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

 po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom.