ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO


Poskytujeme špeciálnopedagogické služby pre rodičov detí so zrakovým postihnutím, pre deti a žiakov so ZP na rôznych stupňoch postihnutia / poruchy binokulárneho videnia, slabozrakosť až slepota / , pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ.

Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti  o dieťa so zrakovým postihnutím je v čo najväčšej miere naučiť využívať zachovalý zrak a zároveň rozvíjať kompenzačné činitele

Zabezpečujeme:

  • diagnostiku funkčného zraku pre deti od raného veku / od narodenia / až po žiakov do ukončenia prípravy na povolenie,
     
  • vyšetrenie zrakových funkcií – zistiť mieru využitia zachovalého zraku pre bežný život, zistenie podmienok, za akých dieťa/žiak najlepšie vidí, aká mu vyhovuje veľkosť, vzdialenosť, farby,

  • vypracovanie stimulačných programov na rozvíjanie zrakových funkcií,

  • nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu,

  • odporúčanie kompenzačných pomôcok,

  • pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím v bežných materských, základných a stredných školách,

  • spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami: Zdrojové CŠPP v Levoči, Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, oftalmológmi, psychológmi,

  • kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  

 

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie našich služieb aj priamo v škole, kde sa Vaše dieťa vzdeláva.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.