ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím.

Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti o dieťa so sluchovým postihnutím je, čo v najlepšej miere rozvinúť komunikačné zručností, čo najľahšie sa začleniť medzi počujúcu populáciu.

Zabezpečujeme:

  •  diagnostiku funkčného sluchu využívaného v bežnej komunikácii, ako aj vývinu reči,

  • vypracovanie a využívanie stimulačných programov,

  • rozvíjanie hovorenej reči, slovnej zásoby, celkovej komunikácie,

  • pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím v bežných školách,

  • pomoc s riešením problémov pri začleňovaní sa detí so sluchovým postihnutím do materských a základných,stredných škôl,

  • spoluprácu so špecializovanými pracoviskami: Fakultná nemocnica Bratislava - Foniatrické oddelenie, Foniatrická ambulancia - Banská Bystrica,

  • kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania,

  • informácie o kompenzačných pomôckach.

 

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie našich služieb aj priamo v škole, kde sa Vaše dieťa vzdeláva.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.