LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NÁMESTOVO

 

Logopedická starostlivosť v našom centre je súbor odborných činností zameraných na zisťovanie aktuálnej úrovne reči, poradenstvo a konkrétne úkony zamerané na odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti dieťaťa – porúch reči. Tiež v rámci logopedických služieb poskytujeme poradenstvo a konzultácie rodičom a učiteľom detí s poruchami reči.

Cieľom logopedickej starostlivosti je odstránenie alebo minimalizácia poruchy reči.

 

Zabezpečujeme:

  • diagnostiku rečového vývinu – určenie aktuálnej úrovne komunikačných schopností,

  • terapia dyslálie – odstraňovanie nesprávnej výslovnosti hlások v rečovom prejave,

  • podnecovanie oneskoreného vývinu reči a terapeutické intervencie,

  • stimulujúce cvičenia pri vývinovej dysfázii – rozvoj aktívnej slovnej zásoby,

  • terapia plynulosti reči pri zajakavosti,

  • poradenstvo v domácej stimulácii dieťaťa rodičmi – naučíme Vás základy vhodných cvičení a techník pre rozvoj reči Vášho dieťaťa.

 

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie logopedických intervencií aj priamo v škole.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

 

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.