FYZIOTERAPIA CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NÁMESTOVO

Poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť o deti a žiakov.

Cieľom rehabilitačnej starostlivosti je  rozvíjanie oneskoreného, oslabeného, narušeného pohybového vývoja  a tým napomôžeme harmonickému rozvoju každého dieťaťa, žiaka.

  Zabezpečujeme:    hydroterapia

-          Zostavenie individuálneho rehabilitačného plánu a programu a jeho aplikovanie (rozvoj hrubej, jemnej motoriky,  posturálnych činností-sed, stoj, chôdza, sebaobslužné činnosti, osvojenie správnych pohybových návykov pomocou rôznych pomôcok, preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch, zmiernenie následkov telesného postihnutia na celkový pohybový vývin),


-          Poradensko-konzultačnú činnosť

-          Terapiu

o   fyzioterapia,

o   hydroterapia,

o   termoterapia.

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon: hydromasážne vane, stoly, rehabilitačné pomôcky a asistenčnú techniku.

 

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.