ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o klientov v stave choroby, v stave po chorobe alebo so zníženou odolnosťou voči chorobám, či tendenciou k návratu choroby. Každá choroba, aj keď menej závažná mení spôsob života človeka a kladie na neho zvýšené nároky.

Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti je pomôcť klientom  vyrovnať sa s chorobou, bolesťou, s obmedzeniami, ktoré musí dodržiavať a rešpektovať (diéty, aplikácia liekov....), prispieť k zabezpečeniu vhodného vzdelávania, pracovného a spoločenského uplatnenia.

Zabezpečujeme:

  • špeciálno-pedagogickú diagnostiku – stanovenie konkrétnych individuálnych potrieb pre optimálne vzdelávanie – odporúčania, postupy, navrhovaných opatrení pre školu, ktorá dieťa vzdeláva, o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby,

  • požičiavanie a zácvik v používaní špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok,

  • poskytovanie informácií o vhodnom spôsobe domáceho učenia sa, pre rodičov aj samotných žiakov,  

  • prvky muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie s cieľom odpútania sa od myšlienok na chorobu,

  • pomoc žiakom a rodičom pri výbere strednej školy a budúcej profesie.

 

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky ale aj priamo u Vás doma , prípadne v nemocničnom zariadení, ak to zdravotný stav dovoľuje.

 

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.