ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV S AUTIZMOM V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA  NÁMESTOVO


Poskytujeme služby  deťom s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou (PAS), rodinám, pedagógom a školám s integrovanými žiakmi s PAS.
Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti  o dieťa s autizmom je  dosiahnutie optimálneho rozvoja jeho osobnosti .

Zabezpečujeme:

 • posúdenie prítomnosti prejavov správania pri poruchách autistického spektra,

 • vypracovanie podkladov pre komplexnú  diagnostiku porúch autistického spektra,

 • stanovenie úrovne psychomotorického a sociálneho vývinu na podklade  psychoedukačného  profilu,

 • intervencie zamerané na vývinovú úroveň dieťaťa a funkčné oblasti: napodobňovania, vnímania, jemnej i hrubej motoriky, koordinácie pohybov, poznávacie a verbálne schopnosti, sebaobsluhu a sociálne zručnosti,

 • pomoc  pri pochopení  problémov   detí s autizmom alebo ďalšou pervazívnou poruchou, námety práce  ako  pracovať  s nimi v domácom prostredí  a pomôcť im začleniť sa,

 • poradenstvo pri výbere formy vzdelávania a vhodnej školy pre dieťa s autizmom,

 • stimulačné programy / Štruktúrované učenie, Alternatívna komunikácia, Globálne čítanie a pod./,

 • pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov s autizmom v bežných školách, na základe diagnózy vám pomôžeme vypracovať  individuálny vzdelávací plán, pomôžeme  pochopiť problémy týchto žiakov, ich silné stránky, na ktorých treba budovať  a ako k nim pristupovať,

 • pomoc s riešením problémov pri začleňovaní sa detí s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou  do materských a základných škôl,

 • spoluprácu  so špecializovanými pracoviskami,

 • kariérové poradenstvo – pomoc s výberom vhodnej strednej školy a budúceho povolania.  

Naše služby môžete využiť ambulantne – priamo v našom centre, kde máme podmienky prispôsobené pre ich výkon aj dostatok rôzneho materiálu a techniky, ale v spolupráci s materskou alebo základnou školou vieme zabezpečiť poskytovanie našich služieb aj priamo v škole, kde sa Vaše dieťa vzdeláva.

Všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi so skúsenosťami, s využitím rokmi osvedčenými metódami, pomôckami a technikou, ako aj najnovšej informačno-komunikačnej technológie. Všetky poskytujeme bezplatne.

Ak máte záujem o naše služby môžete sa prihlásiť telefonicky, mailom (kontakty), osobne alebo vyplnením krátkeho

FORMULÁRA

Po jeho vyplnení Vás bude kontaktovať náš odborník s možným termínom stretnutia.